Hu, Hsiao-Lan. 2021. “Be the Refuge, by Chenxing Han”. Journal of Global Buddhism 22 (1):245-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.4727607.