(1)
Fic, V. M. Tibetský Buddhismus V Burjatsku, by Luboš Bělka. JGB 2015, 4, 1-8.